Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej – Terminy obowiązujące

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, urząd powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz […]

Czytaj dalej