Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany

Stanowisko WSA w Krakowie przedstawione w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt: II SAB/Kr 91/15. W ocenie WSA,  wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do instytucji państwowej. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że podmiot ten to jest podmiotem, który realizuje zadania o charakterze publicznym, a żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu tej […]

Czytaj dalej