Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Rozdział 2. Dostęp do informacji publicznej – Art. 6. Informacja podlegająca udostępnieniu

Art. 6. Informacja podlegająca udostępnieniu 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,b) projektowaniu aktów normatywnych,c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;2) podmiotach, o których mowa w art. 4podmioty obowiązane do udostępniania informacji […]

Czytaj dalej

Informacja publiczna przetworzona

https://mojafirma.infor.pl/prawo-autorskie/prawo-prasowe/221893,Informacja-publiczna-przetworzona.html

Czytaj dalej