Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek – Prokurator Generalny – Decyzja powierzenia – Ewa Sacha

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator GeneralnyWniosek – Prokurator Generalny – Decyzja powierzenia – Ewa Sacha
admin Personel zapytał 4 lata temu

Dnia 04.01.2017 r.

Prokurator Generalny

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji w postaci kserokopii decyzji Prokuratora Generalnego powierzającej pełnienie czynności prokuratorskich Ewie Sacha – asesorowi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórze w latach 1997-2000 .
Informację proszę przesłać drogą elektroniczną na adres :xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.eu

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Prokuratory Generalnej: