Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – Prokurator Rejonowy dla Krakowa- Podgórze

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator RejonowyWniosek o udzielenie informacji publicznej – Prokurator Rejonowy dla Krakowa- Podgórze
admin Personel zapytał 4 lata temu

Dnia 15 czerwca 2017 r.

Prokurator Rejonowy
dla Krakowa- Podgórze

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie mi na podany adres elektroniczny :

  1. kserokopii postanowienia z dnia 07.06.2017 r. sygn. akt. PR 1 Ds 805.2017 o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych , postanowienie w sprawach zakończonych umorzeniem postępowania i takich jakie nie zostały uruchomione ,gdyż wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, a więc nie nastąpiło formalnie jego wszczęcie , stanowi informację publiczną. (dane osobowe podlegające ochronie, organ może zanonimizować)

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19.12. 2008 r. sygn. II SAB/Kr 4/07

Informację proszę przesłać na adres : xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Dnia 15 czerwca 2017 r.
Sprostowanie dotyczy numeru II SAB/Kr 64/07 (błędnie wysłanym przy poprzednim emailu jako II SAB/Kr 4/0)
Prokurator Rejonowy
dla Krakowa- Podgórze
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP i art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie mi na podany adres elektroniczny:

  1. kserokopii postanowienia z dnia 07.06.2017 r. sygn. akt. PR 1 Ds 805.2017 o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, postanowienie w sprawach zakończonych umorzeniem postępowania i takich jakie nie zostały uruchomione, gdyż wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, a więc nie nastąpiło formalnie jego wszczęcie, stanowi informację publiczną. (dane osobowe podlegające ochronie, organ może zanonimizować)
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19.12. 2008 r. sygn. II SAB/Kr 64/07

Informację proszę przesłać na adres: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx