Wnioski obywateli
Informacja publiczna

WNIOSEK o udzielenie informacji publicznej – Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych – wydatki

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Ministerstwo ZdrowiaWNIOSEK o udzielenie informacji publicznej – Pediatryczny Zespół Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych – wydatki
admin Personel zapytał 4 lata temu

Dnia 24.02.2017

WNIOSEK
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,wnoszę o udzielenie informacji poprzez :

* podanie / dookreślenie jakiego rodzaju wydatki związane z działalnością zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.”.

* podanie / dookreślenie na jaką kwotę opiewają wydatki, od daty wejścia w życie podpisanego 25.08.2010 roku rozporządzenia.

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź z Ministerstwa:

Warszawa, 02-03-2017r.

BPP.0629.10.2017

Pan

Maciej Kawiak

Barwy Bezprawia”

Szanowny Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany mailem 24 lutego 2017, dotyczący finansowania Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do spraw Programu Szczepień Ochronnych powołanego przez Ministra Zdrowia, informuję, że:

1. kwota wydatków z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, związanych z działalnością Zespołu – według stanu na dzień 23-02-2017 r. – wyniosła 0 zł;

2. łączna kwota wydatków z budżetu państwa na ten cel od daty wejścia w życie podpisanego 25.08.2010 roku rozporządzenia do dnia 23-02-2017 r. wyniosła 0 zł.