Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Szczecin – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Szczecin – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
wsse.szczecin@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Szczecinie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin,
ul. Spedytorska 6/7

NHŻ 1331.1.2020
Szczecin, dnia 14 lutego 2020 r.
Pani e-mail: xxxxxxxx@yyyyyy.zz

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszej Inspekcji w dniu 13.02.2020r., przekazuje informacje w zakresie pytań wskazanych w niniejszym wniosku.
,,Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Szczecinie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?”
Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie nie przeprowadzali kontroli w sieciach marketów na trenie miasta i przynależnych gmin. Wskazane przez Panią obiekty znajdują się pod nadzorem właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Ponadto laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nie wykonuje badań na zawartość glifosatu. ,,Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?”
W roku 2019 i 2020 w ,,Planie poboru próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” w kierunku pozostałości pestycydów w mięsie nie zostało ujęte woj. zachodniopomorskie – próbki do badań w tym kierunku były pobierane w innych województwach zgodnie z wytycznymi na 2019r. Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.”
Pytanie odnośnie ilości przeprowadzonych badań żywności wprowadzanych do obrotu handlowego w sklepach wielkopowierzchniowych należy kierować do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59.), są właściwi do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad przedsiębiorstwami i podmiotami branży spożywczej.
W związku z faktem, iż Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie nie dysponuje dokumentacją nadzorową dotyczącą obiektów wymienionych we wniosku, należy stwierdzić, że nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w zakresie informacji publicznej.

Z upoważnienia
Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie
mgr inż.Henryka Polak
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie

Załącznik: 1. Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych – przekazana Pani xxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Otrzymują (drogą elektroniczną):
1. Adresat;
2. a/a