Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Rzeszów – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Rzeszów – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:
1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?
2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?
3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:
Dzień Dobry
W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pani pytania

Z poważaniem

Dorota Gibała

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

17 85 22 111 wew.311, 602 112 208

 

PODKARPACKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
Rzeszów, 18.09.2020 r.
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszów

S0.9023.21.59.2020
Sz. P. X. Y.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Epidemia dotyczy koronawirusa Sars-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Wprowadzenie stanu epidemii – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dz. u. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).
Ad1. Instytucje rządowe sukcesywnie informowały o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce na swoich stronach internetowych:
1. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie: https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci/stan-zagrozenia-epidemicznego
3. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa https://rcb.gov.pl/stan-epidemii-w-polsce/

PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Adam Sidor