Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Poznań – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Poznań – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
sekretariat@wssepoznan.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Poznaniu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

WIELKOPOLSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań

Poznań, 26 luty 2020r.
DN-HZ.1331.1.2020

Pani X. Y.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1429) przekazuje odpowiedź na Pani pismo otrzymane drogą elektroniczną w dniu 13 luty 2020r.:
1. W 2019r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego dokonały kontroli podmiotów produkujących środki spożywcze na bazie zbóż (produkcja m.in. kasz jaglanych, gryczanych) oraz pobrano do badań 10 próbek w/w środków spożywczych gotowych oraz surowców w zakresie oznaczania poziomu glifosatu (łącznie przebadano 184 próbki w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów).
2. W zakresie kosztów badań Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż nie posiada wiedzy w tym zakresie, gdyż wszelkie próbki środków spożywczych w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów nie były realizowane w laboratorium własnym. Jednocześnie informuję, iż laboratorium referencyjnym w tym zakresie jest Oddział Laboratoryjny WSSE w Warszawie.
3. W ramach realizacji planu poboru próbek na 2019r. w zakresie urzędowej kontroli i monitoringu żywności przeprowadzono w województwie wielkopolskim badania 6495 próbek żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (4233 w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych i 2262 w zakresie oznaczeń chemicznych). Spośród przebadanych próbek ponad 80% pochodziła z miejsc obrotu, tj. m.in.: sklepy, dyskonty, super- i hipermarkety, hurtownie spożywcze, czy kioski).

(podpisał)
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
dr Jadwiga Kuczma Napierała
Specjalista epidemiolog
(podpis nieczytelny)