Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Opole – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Opole – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
wsse.opole@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Opolu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

OPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
skrytka pocztowa 262
sekr. tel. 077 442 69 01, fax 077 442 69 04
e-mail: wsse.opole@pis.gov.pl http://wsseopole.pis.gov.pl

HŻ.9011.53.2020. TD
Opole, dn. 21.02.2020r.

Pani X. Y.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na e-mail z dnia 13.02.2020r. dot. wniosku o informację publiczną informuję:
Pytanie 1: ,,Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Opolu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?”
Kontrole produktów spożywczych w sieciach marketów na terenie miasta i przynależnych gmin prowadzi terenowo właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Mając na uwadze powyższe Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu nie posiada informacji dot. ilości kontroli pod kątem zawartości glifosatu w produktach spożywczych znajdujących się w sieciach marketów.
Pytanie 2 : „Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?”
Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu informuje, że nie wykonuje badań w kierunku glifosatu. W związku z tym Laboratorium nie oszacowało kosztów ww. badania.
Pytanie 3: ,,Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.”
Laboratorium wykonuje badania środków spożywczych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu m.in. w kierunku pozostałości pestycydów, dodatków do żywności, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, metali oraz mikotoksyn.
W 2019r. w marketach typu Biedronka, Kaufland, Lidl, Aldi, Tesco, Netto, itp. znajdujących się na terenie województwa opolskiego, Laboratorium przebadało:
• 39 próbek w kierunku pozostałości pestycydów;
• 30 próbek w kierunku mikotoksyn;
• 75 próbek w kierunku dodatków do żywności (w tym 19 próbek w kierunku fosforanów);
• 15 próbek w kierunku zanieczyszczenia azotanami;
• 19 próbek w kierunku fosforanów;
• 104 próbki w kierunku metali,
• 823 próbki w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Ponadto próbki do badań są wysyłane poza teren woj. opolskiego zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” Wyniki z badań są przekazywane do terenowo właściwych Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych, korelacja jest oceniana indywidualnie w każdym przypadku, jeżeli istnieją ku temu przesłanki przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Opolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr n. med. Anna Matejuk