Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Olsztyn – badanie żywności – glifosat – z dn. 12.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Olsztyn – badanie żywności – glifosat – z dn. 12.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
opzioz@sanepid.olsztyn.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Olsztynie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16,
tel. centrala 89 524 83 00, faks 89 679 16 99,
e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl, http://www.wsse.olsztyn.pl

BZ-HZ.9011.6.1.2020
Olsztyn, 19 lutego 2020 r.
Pani X. Y.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w odpowiedzi na informację elektroniczną otrzymaną w dniu 12.02.2020 r. dotyczącą udostępnienia danych, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kontrole obiektów obrotu żywnością przeprowadzane są przez właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Podczas powyższych kontroli pobierane są również próbki do badań laboratoryjnych. Markety na terenie miasta Olsztyn i przynależnych gmin znajdują się pod nadzorem PPIS w Olsztynie.
Jednocześnie informuję, że badania pestycydów dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują laboratoria Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Łodzi, Opolu, Wrocławiu oraz Rzeszowie.

Zastępca
Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
mgr Bożena Najda