Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Katowice – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Katowice – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
wsse.katowice@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Katowicach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

Katowice, dnia 20.02.2020 r.
OK. 1331.3.2020

Pani X. Y.
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 13.02.2020 r. dotyczący glifosatu informuję, co następuje.
W nawiązaniu do ilości przeprowadzonych w 2019 roku kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu oraz badań żywności pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych w sieciach marketów informuję, iż w myśl art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Dlatego więc, z uwagi na przywołany przez Panią w korespondencji mailowej teren miasta Katowice oraz przynależnych gmin, można wnioskować, że w sprawach należących do kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, do którego należy zgłosić zapytanie.
Jednocześnie informuję, że stronie Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Katowicach: http://www.wsse.katowice.pl (w zakładce Stacje Powiatowe) znajduje się spis wszystkich Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych województwa śląskiego wraz z danymi teleadresowymi, umożliwiający bezpośredni kontakt z właściwym inspektorem sanitarnym prowadzącym bezpośredni nadzor nad obiektami zgodnie z kompetencją miejscową i rzeczową.
W sprawie analiz laboratoryjnych na zawartość glifosatu informuję, iż badania zawartości glifosatu były przeprowadzane w ramach planu poboru prób na 2019 roku na zlecenie WSSE w Katowicach, na podstawie zawartej umowy z laboratorium Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie. Rozpatrując kwestię kosztów analiz oraz wykorzystywanych metodyk badan informuję, iż w tej sprawie należy się zwrócić bezpośrednio do laboratorium przeprowadzającego analizy w tym zakresie. Ponadto należy pamiętać, by przy wyborze konkretnego laboratorium uzyskać informację, czy posiada stosowną akredytację.