Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Gorzów Wlkp. – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Gorzów Wlkp. – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Gorzowie Wielkopolskim
wsse@wsse.gorzow.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Gorzowie Wielkopolskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W GORZOWIE WLKP.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b
tel. (95) 722-60-57, fax (95) 722-46-52
http://www.wsse.gorzow.pl e-mail:
wsse@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-10-23-564
LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W GORZOWIE WLKP.

HZ.1331.1.2020.KB
Gorzów Wlkp., dnia 27 lutego 2020 r.

Pani X. Y.
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesłany pocztą elektroniczną dnia 13.02.2020 r. do tutejszego organu, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. odpowiadając na zadane pytania informuje:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie przeprowadza kontroli produktów spożywczych znajdujących się w marketach. Plan pobierania próbek żywności realizowany jest przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
2. Laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. nie specjalizuje się w badaniu żywności pod kątem obecności pozostałości pestycydów (w tym glifosatu), stąd nie jest znany tutejszemu organowi koszt badania obecności glifosatu w żywności. Należy nadmienić, iż koszt badania uzależniony jest od wielu czynników tj. rodzaju stosowanego urządzenia pomiarowego, wybranej metodyki, kosztów odczynników a więc jest to koszt zmienny. Badania pozostałości pestycydów zlecane są laboratoriom zewnętrznym, a ze względu na brak wyników badań, które były kwestionowane ze względu na obecność pozostałości glifosatu w żywności (lata 2012-2019) LPWIS nie potrafi wskazać kosztów badania dla ww. substancji.
3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie jest jednostką naukową i nie prowadzi badań pod kątem korelacji pomiędzy składnikami żywności. Ponadto nazwa substancje szkodliwe jest nieprecyzyjna, gdyż substancje znajdujące się w żywności mogą być szkodliwe” ale oddziaływanie na zdrowie człowieka jest uzależnione od ilości danej substancji/składnika w żywności.

Z-ca Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Jolanta Musiała