Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Gdańsk – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Gdańsk – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
wsse.gdansk@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Gdańsku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

POMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY

Gdańsk, dnia 26 LUT.2020
SAI.1331.1.2020.MZ
Pani X. Y.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w odpowiedzi na Pani wniosek w sprawie dostępu do informacji publicznej z dnia 13.02.2020 r. udziela odpowiedzi na pytania:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Gdańsku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Uprzejmie informuję, że Laboratorium Badania Żywności Żywienia WSSE w Gdańsku nie przeprowadza badań żadnych środków spożywczych w kierunku pozostałości pestycydów, w tym glifosatu. Badania środków spożywczych pod kątem glifosatu przeprowadzane były w innych wyspecjalizowanych laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ,,Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu na 2019 rok” przesłanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Badania te dotyczyły wybranych środków spożywczych, takich jak – jabłka, brzoskwinie, owies i jęczmień. W 2019 roku nie przeprowadzano badań tych środków spożywczych z terenu woj. pomorskiego.
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mgl (ewentualnie w innych jednostkach)?
Badania ww. środków spożywczych wykonywane są w wyspecjalizowanym laboratorium WSSE w Rzeszowie. z tym pytaniem należy zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
3. lle przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.
W 2019 roku zbadano w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych ogółem 3677 próbek żywności pobranych w obiektach produkcji i obrotu:
– badania mikrobiologiczne – 2988 próbek
– metale szkodliwe dla zdrowia – 338
– mikotoksyny – 167
– azotany – 41
– skażenia promieniotwórcze – 14
– metanol, cyjanowodór i karbaminian etylu – 7
– jod w soli – 20
– WWA-102
oraz skontrolowano zawartość substancji dodatkowych w żywności – 263 próbki.
Zbadano również kryteria czystości substancji dodatkowych i pomagających w przetwarzaniu – 12 próbek.

Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Tomasz Augustyniak