Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Bydgoszcz – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – WSSE Bydgoszcz – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez WSSE w Bydgoszczy, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY
85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
e-mail:wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
centrala: 52 37 618 00, fax 52 34 59 840
sekretariat: 52 37 329 34 http://www.pwisbydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 26.02.2020 r.
PR. 1331.4.2020 wew. 257

Sz. P. X. Y.
W nawiązaniu do Pani zapytania, które wpłynęło drogą elektroniczną do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w dniu 13.02.2020 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, co następuje.
W 2019 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie przeprowadzano kontroli pod kątem zawartości glifosatu.
Ponadto w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy na chwilę obecną nie wykonuje się badań na zawartość ww. herbicydu.
Zgodnie z planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rok 2019 w supermarketach i hipermarketach pobrano 1687 prób żywności, które badano, m.in. w kierunkach zanieczyszczeń mikrobiologicznych, metali szkodliwych dla zdrowia, pozostałości pestycydów, zanieczyszczeń azotanami, zawartości mykotoksyn, obecności histaminy, substancji dodatkowych i dozwolonych, obecności organizmów GMO, izomerów trans kwasów tłuszczowych, akryloamidu i zawartości WWA.
Jednocześnie informuję, iż bezpośredni nadzór nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi prowadzi terenowo właściwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak
(podpis nieczytelny)

Otrzymują:
1. Adresat: xxxxxxxxx@yyyy.zz
2. Sekcja prawna w/m Otrzymuje do wiadomości:
1. Oddział Higieny Żywności, żywienia i Przedmiotów Użytku w/m