Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Żyrardów – badanie żywności – glifosat – z dn. 01.02.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Żyrardów – badanie żywności – glifosat – z dn. 01.02.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie
zyrardow@psse.waw.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Żyrardowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYRARDOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻYRARDOWIE
ul. S. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów,
NIP: 838-128-23-69, REGON: 017452571-00020
tel. +48 46 855-32-42, fax. +48 46 855-38-13,
e-mail: zyrardow@psse.waw.pl, http://www.zyrardow.psse.waw.pl

Żyrardów, dnia 2 lutego 2021 r.
Pani X.Y.
HŻN.4401.29.2021.23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie w odpowiedzi na Pani wniosek przesyła poniższe informacje:
Ad. 1: nie prowadzone były badania żywności na zawartość glifosatu w 2019 r.
Ad. 2: PSSE w Żyrardowie w związku z brakiem laboratorium, nie posiada informacji o kosztach badań żywności na zwartość glifosatu.
Ad. 3: W 2019 r. pobrano z marketów 194 próbki żywności zarówno do badań mikrobiologicznych jak i fizyko – chemicznych. Próbki przekazane zostały do laboratorium WSSE w Warszawie. Badania nie obejmują występowania korelacji pomiędzy substancjami.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Żyrardowie
Łukasz Szymański