Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Żary – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Żary – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Żarach
pssezary@wsse.gorzow.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Żarach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W ŻARACH
68-200 Żary, ul. Podchorążych 23A
tel. (68) 470-62-58, fax (68) 470-62-59
http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
e-mail: pssezary@wsse.gorzow.pl
NIP: 928-17-42-524

Żary, dnia 20.11.2020 r.
Nasz znak: HŻ.682.79.2020

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) przekazuje następujące informacje:
– w roku 2019 na terenie powiatu Żarskiego nie pobierano do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu żywności w kierunku oznaczania glifosatu,
– w roku 2019 w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu z sieci marketów pobrano 2 próbki żywności w kierunku oznaczania azotanów oraz 6 próbek żywności w kierunku oznaczania metali ciężkich, nie pobierano żywności w kierunku oznaczania fosforanów oraz karagenu.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach nie wykonuje badań żywności, w związku z powyższym nie posiada informacji dotyczących kosztów badania na zawartość glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻARACH
Piotr Bogusławski
Specjalista Chorób Zakaźnych

1. aa. HŻ

Sporządziła: Magdalena Pietek