Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Zakopane – badanie żywności – glifosat – z dn. 28.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Zakopane – badanie żywności – glifosat – z dn. 28.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
zakopane@psse.malopolska.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Zakopanem, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ZAKOPANEM

Zakopane, dnia 29 stycznia 2021 r.
HZ.1331.1.2021.AN

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 28 stycznia 2021 r. działając na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) poniżej udziela informacji zgodnie z żądanym zakresem:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono w PSSE w Zakopanem w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 r.?
W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zakopanem w 2019 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli produktów spożywczych w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu.
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem pozostawia pytanie 2 bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, gdyż nie jest w posiadaniu takich informacji (art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 z późn. zm.).
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.
W 2019 r. przeprowadzono badania żywności w kierunku substancji dodatkowych/szkodliwych:
1) azotany i azotyny – 2 badania
2) metale ciężkie:
a) ołów, kadm, rtęć – 3 badania
b) ołów, kadm, rtęć, cyna – 4 badania
c) ołów, kadm, rtęć, arsen ogólny, nikiel – 3 badania
d) ołów, kadm, rtęć, arsen – 2 badania
Nie przeprowadzono badań żywności w kierunku substancji dodatkowych/szkodliwych tj. fosforany oraz karagen. Badana była wyłącznie zawartość w produktach spożywczych ww. substancji dodatkowych. Korelacja substancji szkodliwych z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie nie jest badana.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
mgr Beata Trojańska

Otrzymują:
1. adresat
2. aa – HZ

wyk. Natalia Lenart (tel. 182068697, wew.18)