Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wysokie Mazowieckie – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wysokie Mazowieckie – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem
pssewysmaz@wp.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Wysokiem Mazowieckiem, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxx@yyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

Wysokie Mazowieckie, 28.01.2021r.
BŻ.1331.1.2021
Pani X.Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w 2019 roku przeprowadzono 8 kontroli urzędowych, podczas których pobrano do badania 8 próbek żywności w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów. W 2019 roku nie pobierano przez PPIS w Wysokiem Mazowieckiem mięsa i produktów mięsnych do badań w kierunku pozostałości pestycydów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem jako organ upoważniony do pobierania próbek żywności w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu nie posiada ani nie gromadzi informacji dotyczących kosztu wykonywanych docelowo badań żywności. Próbki pobierane w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów są przekazywane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego skąd wysyłane są do odpowiednio wskazanych przez ww. organ, wyspecjalizowanych do powyższych badań laboratoriów.

W roku 2019 przeprowadzono pobór próbek pod kątem zanieczyszczeń żywności w poniższych kierunkach badań:
– oznaczanie pozostałości pestycydów – 8 próbek;
– metale szkodliwe dla zdrowia – 13 próbek;
– azotany – 1 próbka;
– mykotoksyny – 5 próbek;
– obecność dozwolonych substancji dodatkowych – 9 próbek;
– oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – 3 próbki;
– oznaczanie 3- monochloro- 1,2 propanodiolu (3MCPD) – 1 próbka.
Wyżej wymienione próbki nie były kwestionowane.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem nie posiada informacji dotyczących badań współzależności bądź współdziałania pomiędzy poszczególnymi występującymi w żywności substancjami szkodliwymi dla zdrowia, jak również nie prowadzi badań w ww. zakresie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wysokiem Mazowieckiem
Andrzej Grzeszczuk

Podmiot udostępniający- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem

Opracowała: Marta Kołakowska- młodszy asystent Sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia PSSE Wysokie Mazowieckie