Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wrocław – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wrocław – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
psse.wroclaw@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE we Wrocławiu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
we WROCŁAWIU
ul. Kleczkowska 20
50-227 Wrocław,
e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl
http://www.psse.wroc.pl
Centrala 071 329-58-43
Dyrektor 071 329-54-05 Fax 071 329-18-51
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Wrocław, 26.02.2020 r.
RP-PL-063-05/20

Pani X. Y.
Dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pani złożonego w formie elektronicznej w dniu 13 lutego 2020 r., w zakresie przeprowadzanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w roku 2019 kontroli produktów spożywczych w sieciach marketów na terenie miasta Wrocławia i przynależnych gmin pod kątem zawartości glifosatu, a także innych substancji szkodliwych, kosztów badań.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, w odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 lutego 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) informuje, że w roku 2019, w zakresie przeprowadzanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu kontroli, wynikających z nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, pobrano 2 próbki środków spożywczych w kierunku glifosatu, tj. kaszy gryczanej i kaszy jaglanej. Badanie w tym przedmiocie wykonuje m.in. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, na podstawie własnego cennika. Szczegółowe dane dotyczące cennika należy pozyskać odrębnie.
Ponadto, w 2019 r. zbadano 7 próbek środków spożywczych w kierunku zawartości azotynów i azotanów (szpinak oraz sałata) i 21 próbek produktów w kierunku obecności metali szkodliwych dla zdrowia, m.in. ziarno kukurydzy, ryż, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, mięso drobiowe, mięso wieprzowe, suplementy diety).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu
Paweł Wróblewski

Otrzymują:
1. adresat,
2. RP w/m
3. BZ-H a/a.