Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wolsztyn – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wolsztyn – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
psse.wolsztyn@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Wolsztynie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxx@yyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

 

2 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Ponowny wniosek:

Wysyłam ponownie wniosek, na który od dnia 19 listopada 2020 nie otrzymałam odpowiedzi.
Żądam o niezwłoczne zastosowanie się do procedury ustawowej i odpisanie na wniosek.

 

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WOLSZTYNIE
ul. Drzymały
16 64-200 Wolsztyn

Wolsztyn, dnia 29 stycznia 2021 r.
ON-HZ.9011.44.2021
Pani X.Y.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję że:
1. w roku 2019 nie badano żywności pod kątem zawartości glifosatu,
2. tutejsza stacja nie posiada laboratorium, w związku z tym nie znamy kosztu badań w kierunku glifosatu,
3. przebadano 7 prób środków spożywczych pod kątem zawartości metali ciężkich.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wolsztynie
dr inż. Piotr Zielonka
Specjalista epidemiolog

Otrzymują:
1. Adresat – wysłano e-mail
2. ala