Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Włocławek – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Włocławek – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
psse.wloclawek@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE we Włocławku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxxx@yyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek,
ul. Kilińskiego 16, tel. (54) 4116833 fax (54) 4116840
e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl http://www.pssewloclawek.pl

Włocławek, 04.12.2020 r.
OS-037-20/20 L.dz. 11565
Pani X.Y.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 19.11.2020 r. (data wpływu 20.11.2020 r.) o udzielenie informacji publicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że:
– w 2019 r. w marketach zlokalizowanych na terenie Miasta Włocławek i powiatu włocławskiego nie pobierano próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania glifosatu; – laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku nie wykonuje badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów, w tym glifosatu, w związku z powyższym nie wskażemy kosztu badania. Stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych w ramach urzędowej kontroli żywności określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2012 z późn. zm.); – laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku nie wykonuje badań żywności pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami”.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Magdalena Heidowska

Otrzymują:
1. adresat pocztą elektroniczną na adres: xxxxx@yyyyyyy.zz
2. aa MM