Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wieluń – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Wieluń – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu
wielun@pis.lodz.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Wieluniu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w sprawie badań żywności (e-mail z dnia 28.01.2021) 2021-02-02 11:53:42
PSSE Wieluń

Dzień dobry
Poniżej zachowując kolejność zadanych pytań, informujemy:

Ad.1 W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu w roku 2019 nie przeprowadzano kontroli (badań laboratoryjnych ) środków spożywczych na zawartość glifosatu, bowiem PSSE nie wykonuje badań żywności.
Ad.2 Nie znamy kosztów badań mięsa i produktów przetworzonych na zawartość glifosatu, bowiem PSSE w Wieluniu nie posiada laboratorium badania żywności i żywienia i takich badań nie wykonuje.
Ad.3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu pobiera jedynie do badań laboratoryjnych próbki żywności nie tylko z marketów) na zawartość substancji szkodliwych w produktach spożywczych. W pobranych w roku 2019 próbkach do badań na zawartość substancji szkodliwych w żywności nie stwierdzono niezgodności.

Alina Wierzbicka – Kierownik
Sekcji Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, żywienia i Produktów Kosmetycznych PSSE w Wieluniu
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail:
http://www.pssewielun.pl/klauzula.html