Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Toruń – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Toruń – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Toruniu
psse.torun@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Toruniu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxx@yy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Szosa Bydgoska 1

Znak sprawy: N.HŻ.055.13.2020
Toruń, dnia 27.11.2020r.

X.Y.
xxxxxxxxx@yyyyy.zz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 19.11.2020r. dotyczący badania żywności w zakresie glifosatu w 2019r. informuje:
ad.1 w 2019r. nie prowadzono kontroli w sieciach marketów na nadzorowanym terenie pod kątem zawartości glifosatu.
ad.2 : laboratorium PSSE w Toruniu nie prowadzi analiz w zakresie glifosatu; o koszty badania w tym zakresie proszę pytać w laboratoriach deklarujących w/w badania.
ad 3. w 2019r. przeprowadzono 79 kontroli oraz pobrano 195 prób do analiz żywności.
W zakresie pozostałych analiz zawartych w Pani pytaniu nie jest prowadzona statystyka.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu
mgr Ewa Nowak-Wąsicka