Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Tczew – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Tczew – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tczewie
psse.tczew@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Tczewie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

Tczew, dnia 06.10.2020r.
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TCZEWIE

HZZ.TR.067.31.20

Pani X. Y.
e-mail: xxxxxx@yyyy.zz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w związku z e-mailem z dnia 29.09.2020r. przesyła poniższe informacje dotyczące badań żywności w 2019r.
1. Liczba kontroli środków spożywczych przeprowadzonych przez PSSE w Tczewie w sieciach marketów na terenie powiatu tczewskiego pod kątem zawartości glifosatu w 2019r.-0
2. Koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych- brak danych
3. Liczba próbek środków spożywczych pobranych do badania w marketach i zbadanych w 2019r.-93 (65 próbek zbadanych w kierunku parametrów mikrobiologicznych, 9 próbek- substancje dodatkowe (substancje konserwujące), 9- metale, 1- kwas erukowy, 3- mykotoksyny, 3WWA, 1- azotany, 1. parametry jelczenia, 1- znakowanie oraz zawartość składników mineralnych, 1- znakowanie).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Tczewie
dr Marka Wons

Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

Pismo przesłane pocztą elektroniczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10 tel. centrala: 58 531 39 31, fax. 58 531 27 30, https://pssetczew.pis.gov.pl/, e-mail: psse.tczew@pis.gov.pl