Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Świebodzin – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Świebodzin – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie
psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Świebodzinie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ŚWIEBODZINIE
66-200 Świebodzin,
ul. 30 Stycznia 5
tel. (68) 382-07-47, fax (68) 382-23-21
http://www.edu.wsse.gorzow.pl/swiebodzin/
e-mail: psseswiebodzin @wsse.gorzow.pl
NIP: 927-10-82-701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE
Świebodzin dnia, 02.02.2021r.
NS-HŻ.060.5.1.2021.MM
(poczta elektroniczna)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony w dniu 28.01.2021r. – na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. b) oraz art. 6 ust. 1 pkt 4) lit. a) i dy w zw. z art. 10 ust. 1 z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176 ze zm.) przekazuje w formie elektronicznej informacje obejmujące:
ad. 1) w 2019r. pracownicy PSSE w Świebodzinie nie kontrolowali ani nie pobierali do badań pod kątem zawartości glifosatu produktów spożywczych z sieci marketów na terenie powiatu świebodzińskiego. Pobrano natomiast 10 próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów, wśród których nie wyszczególniono glifosatu;
ad. 2) PSSE w Świebodzinie nie posiada w swych strukturach laboratorium – próbki wysyłane są do laboratorium WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz innych laboratoriów zewnętrznych (WSSE Wrocław, WSSE Warszawa, WSSE Opole), w związku z czym powyższe zakłady mogą udzielić informacji na temat kosztów badania próbek żywności;
ad. 3) w 2019r. do badań w kierunku pozostałości pestycydów, zawartość azotanów i azotynów oraz pozostałości metali w produktach spożywczych wprowadzanych do obrotu w marketach na terenie powiatu Świebodzińskiego pobrano 13 próbek żywności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje :
1. Adresat
2. a.a.