Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Strzelce Opolskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Strzelce Opolskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
sekretariat@pssestrzelce.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Strzelcach Opolskich, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx.yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20,
47-100 Strzelce Opolskie
sekr. tel. 77 44 00 313,
fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolski@pis.gov.pl
HŻ.90810.2.2021.JŻ
Strzelce Op. 01.02.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Op. w odpowiedzi na przesłany wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesyła następujące informacje:
1. W roku 2019 nie pobrano do badań próbek żywności z marketów na terenie powiatu w kierunku zawartości glifosatu.
2. W Powiatowej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Strzelcach Op. nie są przeprowadzane badania laboratoryjne. Koszty analiz obliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2012 ze zm.)
3. Próbki pobierane są do badań laboratoryjnych zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2019 r.” otrzymanym z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Próbki pobierane są w określonych kierunkach m.in. zanieczyszczenia pestycydami, metalami szkodliwymi dla zdrowia, zawartości substancji dodatkowych w tym fosforanów, zawartości azotanów, zanieczyszczenia WWA, zanieczyszczenia mikrobiologicznego, mikotoksynami, 3-MPCD, olejami mineralnymi, histaminą.
W 2019r. pobrano z marketów w kierunku zanieczyszczenia metalami szkodliwymi dla zdrowia – 5 próbek, mikotoksynami – 3 próbki, azotanami – 1 próbka, 3-MCPD – 1 próbka, zanieczyszczenia histaminą – 9 próbek, zanieczyszczenia WWA – 2 próbki, olejami mineralnymi – 1 próbka, zawartości fosforanów – 1 próbka.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
u Strzelcach Opolskich
mgr Katarzyna Kanoza

Otrzymuje:
1. adresat
2. a/a
Sporządził: J.Żołnierz
Strona 1/1