Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Sopot – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Sopot – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
psse.sopot@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Sopocie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

3 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

 

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Zgodnie z Prawem Przedsiębiorców Pani wniosek o informację publiczną

zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni.

 

Sekretariat

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sopocie

81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 23

Tel.: (58) 551-26-22 wew. 21     fax (58) 551-06-65

e-mail: psse.sopot@pis.gov.pl    pssesopot@sopot.pl

 

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sopocie
ul. Kościuszki 23,
81-704 Sopot

SE.243.2020.HŻŻ.075.4.2020.AP
Sopot, 14 lutego 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie w związku ze złożonym przez Panią wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 lutego 2020 r. przekazuje następujące informacje:
– w 2019 roku nie przeprowadzono kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu w sieci marketów na terenie powiatu miasta Sopot,
– PSSE w Sopocie nie posiada laboratorium do badania próbek żywności,
– w 2019 roku pobrano do badań zgodnie z planem w ramach urzędowej kontroli i monitoringu łącznie 37 próbek w kierunku zanieczyszczeń chemicznych, w tym 12 próbek żywności w kierunku zawartości metali ciężkich, 10 próbek w kierunku substancji dodatkowych, 7 próbek żywności w kierunku zawartości mykotoksyn, 4 próbki żywności w kierunku zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 2 próbki żywności w kierunku zawartości azotanów, 1 próbkę żywności w kierunku zawartości alkaloidów tropanowych, 1 próbkę żywności pod kątem zawartości niedeklarowanych aktywnych farmakologicznie substancji; próbki pod względem zbadanych parametrów nie budziły zastrzeżeń,
– plan poboru próbek w ramach urzędowej kontroli i monitoringu ustalany przez Głównego Inspektora Sanitarnego jak do tej pory nie dotyczył badań w kierunku oddziaływania między poszczególnymi substancjami.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sopocie
Anna Kapuścińska

Pismo przesłano drogą elektroniczną w dniu 14.02.2020 r. na adres xxxxxx@yyyyy.zz