Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Słupsk – badanie żywności – glifosat – z dn. 09.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Słupsk – badanie żywności – glifosat – z dn. 09.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku
psse.slupsk@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Słupsku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyy.zzz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUPSKU

H2.451.548.2020
Słupsk, dnia 09.12.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w związku z Pani pismem przesłanym drogą elektroniczną w dniu 09.11.2020 r. (data wpływu do PSSE w Słupsku 10.11.2020 r. w sprawie udostępnienia informacji na temat badania żywności informuje, że w 2019 r. na terenie miasta Słupsk oraz powiatu słupskiego nie przeprowadzono kontroli pod kątem zawartości glifosatu w produktach spożywczych z uwagi na brak w harmonogramie rocznym takiego zakresu badań. Natomiast do badań laboratoryjnych pobrano 41 próbek żywności w kierunku: metale (ołów, kadm, arsen, rtęć, nikiel, cyna) – 37 próbek i azotany – 4 próbki.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że próbki żywności w kierunku metali, azotanów, azotynów, fosforanów, karagenów i metali ciężkich wysyłane są do badań do innych akredytowanych w tym zakresie laboratoriów na terenie Polski i wobec powyższego nie posiada wiedzy na temat kosztów takich badań.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Hepryka Kisiel
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:
1. Adresat: email: xxxxxxxx@yyyy.zz
2. aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8 tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55,
e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse slupsk.pl