Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Słubice – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Słubice – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach
psseslubice@wsse.gorzow.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Słubicach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SŁUBICACH
69-100 Słubice,
ul. Mickiewicza 6
tel. (95) 758-20-03, fax (95) 758-20-04
http://www.edu.wsse.gorzow.pl/slubice/
e-mail: psseslubice@wsse.gorzow.pl NIP: 598-10-38-392

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUBICACH
Znak: AD.0153.1.2020
Słubice, dnia 12.01.2021 r. (poczta elektroniczna)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach w odpowiedzi na wiadomość e-mail, która wpłynęła do PSSE w Słubicach dn. 20.11.2020 r. dot. udostępniania informacji publicznej, przesyła odpowiedź na zadane przez panią pytania:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Słubicach
w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku? W 2019 roku w sklepach spożywcach na terenie powiatu słubickiego nie przeprowadzono kontroli pod katem zawartości glifosatu.
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)? PSSE w Słubicach nie posiada zaplecza laboratoryjnego, tym samym nie wykonuje badań i nie zna kosztów badania żywności na zawartość glifosatu.
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie? W 2019 roku na zawartość metali w środkach spożywczych tj. warzywach i owocach oraz produktach zbożowych/żywności dla dzieci pobrano do badań 5 próbek. Na zawartość pestycydów w warzywach i owocach pobrano do badań 11 próbek żywności. Nie stwierdzono przekroczenia NDP w badanych próbkach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Słubicach
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski

Otrzymuje:
1. Adresat
2.a/a