Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Sanok – badanie żywności – glifosat – z dn. 01.02.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Sanok – badanie żywności – glifosat – z dn. 01.02.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 6 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku
psse.sanok@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Sanoku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

Znak: PSŻ .9011.5.1.2021
Sanok, dnia 02.02.2021 r.
Pani X.Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji dotyczących badań żywności informuje:
1. W 2019 r. w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin nie przeprowadzano kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu i nie pobierano próbek w tym zakresie.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku nie posiada laboratorium, wszystkie próby przekazywane są i badania w tym zakresie prowadzone są w Laboratorium Higieny Zywności i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, gdzie należy się zwrócić z zapytaniem o koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych oraz metodyki badań.
3. W 2019 r. pobrano 12 próbek żywności pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych (w tym 11 próbek w kierunku oznaczania metali ciężkich oraz 1 próbkę w kierunku oznaczenia azotanów). Wszystkie próbki badane były w Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie i nie były kwestionowane.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
Marta Żaczek