Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Radziejów – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Radziejów – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie
psse.radziejow@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Radziejowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxx@yyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RADZIEJOWIE
88-200 Radziejów,
ul. Kościuszki 20/22
e-mail: psse.radziejów@pis.gov.pl
tel./fax 054 285 36 14
http://www.psseradziejow.pl

N.HZ /2020
Radziejów, dnia 2020-12-03
L. dz. 11704/20
Pani X. Y.

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.11.2020 r. (data wpływu 20.11.2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie działając na podstawie art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f, w zw. z art. 10 ust. 1, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429 z późn.zm ) informuje:
Ad pkt 1. W 2019roku PPIS w Radziejowie nie przeprowadzał kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu.
Ad. Pkt. 2 nie dotyczy
Ad. Pkt. 3 W 2019 roku w marketach pobrano:
– 7 próbek żywności w kierunku zawartości substancji dodatkowych,
– 2 próbki w kierunku metali ciężkich,
– 1 próbkę w kierunku azotanów.

UDOSTĘPNIŁ: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie Beata Nenczak
WYTWORZYŁ: Angelika Borczyńska starszy asystent PSSE Radziejów

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Radziejowie
Beata Nenczak