Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Puck – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Puck – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
psse.puck@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Pucku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PUCKU

Puck dn. 23.11.2020
SE/HZZ/ 460 / 86 / DL /2020

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 19 listopada 2020r o udostępnienie danych na temat kontroli/badań pod kątem zawartości glifosatu w żywności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje:
1) w 2019r w marketach zlokalizowanych na terenie powiatu puckiego nie przeprowadzono urzędowych kontroli żywności pod kątem zawartości glifosatu,
2), 3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku nie przeprowadza badań środków spożywczych (tj. nie posiada laboratorium), w związku z czym nie jest właściwa do wypowiadania się na temat przeprowadzonych badań żywności (w tym ich kosztów).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku Bożena Śliwicka

Otrzymują:
1) adresat – drogą elektroniczną
2) a/a