Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Pruszków – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Pruszków – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie
pruszkow@psse.waw.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Pruszkowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx.yyyyyyyy.xx
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PRUSZKOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRUSZKOWIE
ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, NIP: 534-194-04-45, REGON 012945984
Centrala: (22) 758-75-26, (22) 759 88 28
http://www.pruszkow.psse.waw.pl, e-mail: pruszkow@psse.waw.pl

Pruszków, dnia 17 luty 2020 roku
NB.428.35.2020.KK.395
Pani X. Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w odpowiedzi na Pani wniosek o informację publiczną przesłany drogą elektroniczną (e-mail) z dnia 13 lutego 2020 r. przekazuje poniżej wnioskowane informacje. W 2019 r. nie przeprowadzano kontroli środków spożywczych pod kątem glifosatu. Stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 2012 z późn. zm.). Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie nie posiada laboratorium. Pobrane do badań próbki żywności dostarczane są do wyznaczonych laboratoriów wykonujących badania w ramach urzędowej kontroli żywności. W 2019 r. pod kątem kontroli zanieczyszczeń substancji szkodliwych żywności pobrano ze sklepów do badań laboratoryjnych 85 próbek, w tym: pestycydy – 10 próbek, metale ciężkie – 28 próbek, azotany – 2 próbki, mikotoksyny – 14 próbek, WWA – 21 próbek, furan – 5 próbek, oleje mineralne – 5 próbek

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszkowie
/-/ dr n. med. Agata Wolska

Załącznik: Klauzula informacyjna PSSE w Pruszkowie
Wyk.: 1 egz.
1. adresat – drogą elektroniczną na adres poczty xxxxxx.yyyyyy.zz
2. aa
oprac./wyk. BZ/BZ