Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Poznań – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Poznań – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
psse.poznan@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Poznaniu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx.yyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomocZ poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani emaila z dnia 13.02.2020r. informuję, iż w 2019r., pobrano 2 próbki środków spożywczych do badań w kierunku zawartości glifosatu, 10 próbek środków spożywczych kierunek badań: azotany oraz 60 próbek środków spożywczych kierunek badań: metale ciężkie. Jednocześnie informuję, iż nie posiadamy informacji na temat kosztów badań na zawartość glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych.

Z poważaniem
Renata Styzińska
Kierownika Sekcji
Oddział Higieny żywności, Żywienia
Powiatowej Stacji Saniatrno-Epidemiologicznej w Poznaniu
ul. Gronowa 22
tel. 61 646 78 59