Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Rybnik – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Rybnik – Czy i od kiedy jest w Polsce stan epidemii
Informacja Publiczna Personel zapytał 11 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rybniku

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

1. Czy w Polsce została ogłoszona Epidemia? I kiedy?

2. Jakiego wirusa dotyczy Epidemia?

3. Jakiej choroby dotyczy Epidemia?

Informacje proszę przesłać na adres: asdasdasdasdasd@vvvvvvvvvvvvvv.uj

X. Z.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Odpowiedź:

Dzień dobry

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rybniku w załączeniu przesyła odpowiedź na złożone pismo dot. dostępu do informacji publicznej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku 
ul. Kpt. L. Janiego 1
44-200 Rybnik
tel. +48 32 42-24-009
fax. +48 32 42-24-547
e-mail:
psse.rybnik@pis.gov.plPAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYBNIKU 44-200 Rybnik ul. Kpt. L. Janiego 1
Tel.: 32-42-24-009
psse.rybnik@pis.gov.pl
fax: 32-42-24-547
Rybnik, 14.09.2020r.
ONS-E.471.33.2020W związku z Pani wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.09.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje, że w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii, co reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491 z późn. zm.). Aktualne informacje na temat koronawirusa dostępne są na stronach internetowych: http://www.gov.pl, http://www.gis.gov.pl, http://www.mz.gov.pl

Zastępstwo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
ONS/E
mgr. inż. Katarzyna Malcherczyk