Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Ostrowiec Świętokrzyski – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Ostrowiec Świętokrzyski – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3,
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247-96-95, fax. 41 247-96-97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Znak: NHŻ.1331.2.2021
Ostrowiec Św., dnia 08.02.2021 r.

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.01.2021 r. (data wpływu 28.01.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. przesyła odpowiedzi na pytania zamieszczone we wniosku.
1. W 2019 r. nie przeprowadzano kontroli sanitarnych pod kątem zawartości glifosatu w produktach żywnościowych.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu Św. nie wykonuje badań żywnościowych w kierunku glifosatu (brak laboratorium), w związku z powyższym nie jest właściwa do udzielenia informacji w wyżej wymienionym zakresie.
3. W związku z pytaniem 3 dotyczącym badań żywności marketowej proszę o ewentualne doprecyzowanie okresu za który chciałby Pani uzyskać informacje. W przypadku roku 2019 do badań w kierunku substancji szkodliwych dla zdrowia w marketach pobrano łącznie 55 próbek, w tym pod kątem:
– pestycydów – 12,
– 3-MCPD – 1,
– akryloamidu – 1,
– Furanu – 2,
– izomerów trans kw. tłuszczowych -1,
– metali szkodliwych dla zdrowia – 14,
– metanolu – 1,
– mikotoksyn – 4,
– azotynów -1,
– WWA-4,
– olei mineralnych – 1,
– substancji dodatkowych – 13, w tym 2 na fosforany.

Próbek w kierunku karagenu nie pobierano.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Katarzyna Konderak

Otrzymują (pocztą elektroniczną):
1. adresat
2. aa