Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Ostrów Wlkp. – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Ostrów Wlkp. – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim
psse.ostrowwlkp@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Ostrowie Wielkopolskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Plac Stefana Rowińskiego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski

ON-HŻ.1331.1.2021
Ostrów Wielkopolski 01-02-2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim, w odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej na temat kontroli produktów spożywczych w sieciach marketów przesyła następujące informacje:
1. Liczba kontroli produktów spożywczych przeprowadzonych przez PSSE w Ostrowie Wielkopolskim w sieciach marketów, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku – 0
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim nie posiada własnego laboratorium badania żywności. Wszystkie próby przekazywane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W związku z powyższym tutejszy organ nie posiada informacji co do kosztów badań na zawartość glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych
3. Liczba pobranych prób w marketach pod kątem substancji szkodliwych w 2019 roku:
– pestycydy – 3
– metale ciężkie -10
– azotany, azotyny – 6.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
mgr farm. Tadeusz Andrzej Biliński
specjalista analityki klinicznej i toksykologii