Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Nowe Miasto Lubawskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 26.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Nowe Miasto Lubawskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 26.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim
psse.nowemiastolubawskie@sanepid.olsztyn.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Nowym Mieście Lubawskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

W odpowiedzi na wniosek informuję, że:
1. W 2019 r. – nie przeprowadzono;
2. PSSE nie posiada laboratorium – koszty nieznane;
3. W 2019 r. pobrano do badania laboratoryjnego w sieci marketów: 9 próbek w kierunku zanieczyszczenia metalami szkodliwymi dla zdrowia, 2 próbki w kierunku zawartości azotanów i azotynów.

Aleksandra Milewska
PSSE w Nowym Mieście Lubawskim
Tel. 56 49 11 404

Odpowiedź: