Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Myślibórz – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Myślibórz – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu
sekretariat@pssemysliborz.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Myśliborzu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myśliborzu
UI. Północna 15,
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 56-16,
fax: 95 747 65 13;
e-mail: sekretariat@pssemysliborz.pl

Myślibórz, 1.02.2021 r.
Nasz znak: PS.NHŻ.1331. 19.2021
Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej p. X.Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu w nawiązaniu do złożonego wniosku o informację publiczną w sprawie udostępnienia danych, uprzejmie informuje że:
1. PSSE w Myśliborzu w 2019r. nie przeprowadzało kontroli tematycznych dot. środków spożywczych pod kątem zawartości glifosatu.
2. PSSE w Myśliborzu nie posiada laboratorium.
3. Badania żywności w marketach w 2019r. kształtowały się następująco:

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myśliborzu
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Systemu Jakości
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
mgr inż. Mariola Sołuch

Otrzymują:
1. Adresat – wersja elektroniczna
2. Aa.