Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Mława – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Mława – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie
mlawa@psse.waw.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Mławie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxx@yyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

W związku z Pani wnioskiem dot. udostępnienia informacji publicznej na temat kontroli produktów spożywczych w supermarketach Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Produktów Kosmetycznych informuje, że na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 r. pobrano do badania 13 prób środków spożywczych w kierunku oznaczenia metali ciężkich Pb, Cd oraz 2 próby środków spożywczych w kierunku oznaczenia azotanów, azotynów. W 2019 r. nie pobierano prób z supermarketów w kierunku oznaczenia zawartości pestycydów. Jednocześnie nadmieniam , że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mławie nie posiada laboratorium w związku z powyższym nie posiadamy wiedzy jaki jest koszt przeprowadzonych badań.

Małgorzata Długokęcka – Wysocka
Kierownik Sekcji HŻŻ i PK
PSSE w Mławie