Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Lębork – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Lębork – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Lęborku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Gdańska 63,
84-300 LĘBORK

Lębork, 2020-12-01
OHZ.90.0135.1-1.2020

W odpowiedzi na Pani e-mail dotyczący udostępnienia informacji publicznej przesyłam poniższe dane:
1. W 2019r. nie prowadzono kontroli środków spożywczych w kierunku glifosatu. Była to wyjątkowa sytuacja, w całym województwie pomorskim nie pobierano próbek do badań kierunku pozostałości pestycydów.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku nie ma danych na temat kosztów badania mięsa i produktów przetworzonych w kierunku glifosatu.
3. Biorąc pod uwagę nie do końca precyzyjne sformułowania “żywność marketowa” i ,,substancje szkodliwe”, przedstawiam poniżej liczby próbek pobranych w sklepach typu market, supermarket, dyskont w roku 2019 i kierunku ich badania:
• metale szkodliwe dla zdrowia – 4.
• substancje dodatkowe – 3,
•WWA-1,
• azotany – 1,
• mikotoksyny – 5.
Badania prowadzone w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu nie obejmują korelacji oznaczanych parametrów z innymi substancjami, takimi jak azotany i azotany, fosforany, karagan i metale ciężkie.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Zbigniew Barański