Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Łańcut – badanie żywności – glifosat – z dn. 01.02.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Łańcut – badanie żywności – glifosat – z dn. 01.02.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łańcucie
psse.lancut@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Łańcucie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut,
ul. Mickiewicza 6
tel. (17) 2250070 fax (17) 2250072
e-mail: psse.lancut@pis.gov.pl
http://www.psselancut.pl

SŻ.9011.1.1.2021.
Łańcut, 2021.02.01
Pani X.Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łańcucie w nawiązaniu do Pani zapytania informuje:
• W roku 2019 w nadzorowanych obiektach nie pobierano próbek na zawartość glifosatu,
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łańcucie uczestniczy w poborze prób, nie zaś w ich badaniu. W związku z tym zapytania związane z cennikiem oraz metodyką badań powinna Pani kierować do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,
• W roku 2019 dokonano poboru 30 próbek pod kątem zawartości substancji szkodliwych w supermarketach i hipermarketach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łańcucie
mgr Anna Skóra