Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Kutno – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Kutno – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
psse.kutno@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Kutnie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14
Dyrektor: tel. 24 355-71-02, fax: 24 355-71-01,
centrala: 24 355-71-00
http://www.kutno.pis.lodz.pl e-mail: psse.kutno@pis.gov.pl

PPIS/BŻ/ERK/4301/ 236/21
Kutno dn. 29.01.2021 r.
Szanowna Pani X.Y.

W odpowiedzi na Pani wiadomość email Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, że w 2019 pobrano łącznie 283 próby środków spożywczych w różnych kierunkach badań, w samych marketach pobrano 101 prób żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W kierunku pestycydów pobrano 4 próby żywności w marketach (tj. każde badanie obejmuje ok. 150 różnych substancji chemicznych, w tym glifosatu), dodatkowo próby w kierunku pestycydów pobierane są u rolników, zajmujących się produkcją pierwotną. Nadmienić należy również, że w kierunku pestycydów badane są również warzywa, owoce oraz zboża przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nie tylko przez organy PIS.
Jeśli chodzi o badania żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych w 2019 PSSE w Kutnie pobrał 23 próby środków spożywczych, próby pobrane w marketach, w tym próby w kierunku metali ciężkich, pestycydów, mykotoksyn, WWA, stężenia cezu, zaw. oleju mineralnego, żywności modyfikowanej genetycznie GMO, furanu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje również, że PSSE w Kutnie jest stacja nadzorową i nie posiada wiedzy o kosztach badań laboratoryjnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska