Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Krosno Odrzańskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 9.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Krosno Odrzańskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 9.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krośnie Odrzańskim
pssekrosno@wsse.gorzow.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Krośnie Odrzańskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxx@yyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24
NIP: 926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie dnia, 17.11.2020r.
X.Y.

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim informuje, że w roku 2019 na terenie powiatu krośnieńskiego
– nie przeprowadzano kontroli w sieciach marketów pod kątem zawartości glifosatu,
– pobrano do badań 2 próbki w kierunku azotany, 5 próbek w kierunku metale ciężkie, 0 próbek w kierunkach fosforany i karagen.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim brak jest laboratorium żywności i nie wykonuje się badań. Nie znany jest koszt badania na zawartość glifosatu i produktów przetworzonych wg. metodyki mg/kg, mg/l.
IK/IK.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krystyna Metkiewicz