Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Kołobrzeg – badanie żywności – glifosat – z dn. 9.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Kołobrzeg – badanie żywności – glifosat – z dn. 9.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kołobrzegu
psse.kolobrzeg@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Kołobrzegu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Odpowiedź:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kołobrzegu
ul. Waryńskiego 8,
78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 35 235 54,
fax: 94 35 230 13

PPIS.1331.5.2020
Kołobrzeg, dnia 16.11.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu w związku z wystosowanym wnioskiem z dnia 09.11.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, przesyła informacje.
1. W 2019 r. nie przeprowadzono kontroli w sieciach marketów na terenie powiatu kołobrzeskiego pod kątem zawartości glifosatu w środkach spożywczych.
2. Koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych posiadają laboratoria badająca ww. zakres. PSSE w Kołobrzegu nie posiada laboratorium badania środków spożywczych. 3. W 2019 r. przeprowadzono badanie 38 środków spożywczych pobranych z sieci marketów pod kątem kontroli substancji szkodliwych.

Sporządziła: Anna Ciesińska
PO. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŁOBRZEGU
mgr inż. Lilia Bińczyk

Otrzymuje:
1. adresat (tylko wersja elektroniczna)
2. a/a