Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Katowice – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Katowice – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
psse.katowice@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Katowicach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KATOWICACH
PLAC GRUNWALDZKI 8-10,
40-127 KATOWICE
e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl
http://www.psse.katowice.pl/

Katowice dnia 09.02.2021 r.
NS/HŻŻ/468/75/2021
Pani X.Y.

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 27.01.2021r. o udzielenie informacji publicznej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że w PSSE w Katowicach nie przeprowadza się badań w kierunku zawartości glifosatu z uwagi na brak laboratorium badawczego.
Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie posiada danych do udzielenia informacji publicznej we wnioskowanym zakresie.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Katowicach
mgr inż. Agnieszka Opałko.