Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Kalisz – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Kalisz – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kaliszu
psse.kalisz@pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Kaliszu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxx@yyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU
ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
http://www.psse-kalisz.pl
higiena.zywnosci@psse-kalisz.pl

ON.HŻ.9011.2.122.2020
Kalisz, dnia 6 października 2020 roku

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie informacji publicznej dotyczącej badań żywności w kierunku zawartości glifosatu, azotanów, azotynów, fosforanów, karagenów i metali ciężkich, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu informuje, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kaliszu nie posiada własnego laboratorium do badań fizyko – chemicznych żywności. Wszystkie pobierane próby wysyłane są do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, skąd trafiają do odpowiednich (ze względu na kierunki badań) laboratoriów.

Z-ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała

KIEROWNIK SEKCJI
Higieny Żywności i Żywienia
mgr inż. Wioletta Andrzejewska