Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Inowrocław – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Inowrocław – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu
psse.inowroclaw@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Inowrocławiu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

 

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU
88-100 Inowrocław,
Plac Klasztorny 1b

Nasz znak: N.HŻ-037-85/20
Inowrocław, dnia 2 grudnia 2020 r.
Sz. P. X. Y.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w związku ze złożonym przez Panią wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu: 19.11.2020r.) w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2019r., poz. 1429 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w 2019r. realizował pobór środków spożywczych pod kątem pozostałości pestycydów zgodnie z opracowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2019 rok”. Krajowy plan pobierania próbek w kierunku pozostałości pestycydów przewidywał pobranie i przebadanie próbek środków spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych. Dobór produktów spożywczych do badań w ramach krajowego programu kontroli uwzględnia przede wszystkim wielkość spożycia produktu w Polsce.
W 2019r. zawartość glifosatu badana była w 2 środkach spożywczych pobranych w marketach na terenie miasta Inowrocław. Badany asortyment stanowiły środki spożywcze z następujących grup: Grzyby uprawne oraz Wino gronowe. W w/w asortymencie nie wykryto glifosatu na poziomie równym lub wyższym od granicy oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań.
2. Stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U z 2017r., poz. 2012 z późn. zm.). W przypadku oznaczenia pestycydów stawka opłat uzależniona jest od rodzaju badanego związku oraz zastosowanej techniki analitycznej.
3. W 2019r. w marketach na terenie miasta Inowrocław pobrano do badań laboratoryjnych środki spożywcze w następujących kierunkach:
– Furan, 2-metylofuran, 3-metylofuran – 1 próbka (grupa: produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla dzieci),
– WWA – 2 próbki (z grup: konserwy rybne i owoców morza, margaryny),
– pestycydy – 7 próbek (asortyment stanowiły warzywa, owoce, grzyby, napoje alkoholowe),
– mikotoksyny – 4 próbki (z grupy: makarony bez udziału jaj, orzechy, zioła i przyprawy, suszone owoce),
– 3-MCPD – 1 próbka (grupa: majonezy, musztardy, sosy),
– izomery trans kwasów tłuszczowych – 1 próbka (grupa: mieszaniny tłuszczów zwierzęcych z roślinnymi),
– azotany – 1 próbka (grupa: produkty zbożowe przetworzone oraz żywność dla dzieci),
– metale – 2 próbki (grupy: sery dojrzewające i ich analogi, mleko UHT),
– kwas erukowy – 1 próbka (grupa: preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt).
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż ocenia zgodność zawartości badanych związków w środkach spożywczych z limitami określonymi w przepisach prawa żywnościowego, natomiast nie bada korelacji pomiędzy poszczególnymi substancjami szkodliwymi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
mgr inż. Katarzyna Krzymińska-Żeromska

Otrzymuje:
1. Adresat (poczta elektroniczna)
Do wiadomości:
1. a/a