Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gostyń – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gostyń – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
psse.gostyn@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Gostyniu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

 

 

2 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Ponowny wniosek:

Wysyłam ponownie wniosek, na który od dnia 19 listopada 2020 nie otrzymałam odpowiedzi.
Żądam o niezwłoczne zastosowanie się do procedury ustawowej i odpisanie na wniosek.

 

 

 

 

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU
ul. Przy Dworcu 4
63-800 Gostyń
psse.gostyna pis.gov.pl
sekretariat@psse-gostyn.pl

ON-HŻ.9011.1.7.2021
Gostyń, dnia 01 lutego 2021 r.
Pani X.Y.

Sprawa: dotyczy wniosku z dnia 27 stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu odnosząc się do treści Pani wniosku z dnia 27 stycznia 2021 r., uprzejmie informuje, co następuje:
1. W 2019 r. w obiektach będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu nie prowadzono kontroli oraz poboru próbek do badań pod kątem zawartości w produktach spożywczych glifosatu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu nie prowadzi badan produktów spożywczych, w tym mięsa i produktów przetworzonych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pobiera próbki, do badań w laboratoriach Inspekcji Sanitarnej oraz zewnętrznych, w zakładach produkcyjnych i miejscach obrotu w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu zgodnie z planem pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością do badania w ramach monitoringu i urzędowej kontroli dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla powiatu gostyńskiego wg. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. W 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu w ramach urzędowej Kontroli żywności i monitoringu pobrano do badań 169 próbek środków spożywczych z czego:
– 111 próbek przebadano pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym 37 próbek pobranych w marketach,
– 7 próbek przebadano pod kątem pozostałości pestycydów, w tym 1 próbka pobrana w markecie,
– 3 próbki przebadano pod kątem zawartości mykotoksyn, w tym 2 próbki pobrane w marketach,
– 13 próbek przebadano pod kątem zawartości substancji dodatkowych,
– 14 próbek przebadano pod kątem zawartości metali szkodliwych dla zdrowia w tym 4 próbki pobrane w marketach,
– 1 próbkę przebadano pod kątem zawartości organizmów GMO, w tym 1 próbka pobrana markecie,
– 1 próbkę przebadano pod kątem skażenia promieniotwórczego, pobraną w markecie,
– 6 próbek przebadano pod kątem oznakowania oraz zawartości witamin i składników mineralnych w suplementach diety, w tym 3 próbki pobrane w marketach,
– 6 próbek przebadano pod kątem zawartości WWA, w tym 2 próbki pobrane w marketach,
– 2 próbki przebadano pod kątem zawartości glutenu, w tym 2 próbki pobrane w marketach,
– 2 próbki przebadano pod kątem zawartości olejów mineralnych w tym 2 próbki pobrane w marketach,
– 3 próbki przebadano pod kątem zawartości 3 MCPD i glicydolu. Badane próbki nie były badane pod kątem ich korelacji z innymi substancjami.

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
mgr Michał Ostrowski

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a D.P.